top of page

Wilsverklaringen opstellen

Troostwoord helpt je bij het opstellen van je wilsverklaring

Ons huis, onze kinderen, ons pensioen. We plannen het allemaal netjes. Maar hoe we het leven willen verlaten, dat giet je niet zomaar in een of andere planning. Want een waardig levenseinde, wat is dat?

Stel, je krijgt een ongeval en blijkt hersendood te zijn.
Je belandt in een coma.
Je krijgt een hartstilstand en wil niet ten koste van alles gereanimeerd worden.
Troostwoord helpt je na te denken over deze en andere situaties en dit vast te leggen op papier.

paar

Wat is een wilsverklaring?

In een wilsverklaring schrijf je je wensen op over je levenseinde.

 

Er bestaan in België vijf wilsverklaringen die men voorafgaand kan opstellen. Op deze manier kunnen artsen en zorgverleners later met jouw wil rekening houden, wanneer je je niet langer zelf kan uitdrukken. Meer en meer mensen willen 'met hun papieren' in orde zijn. Een reden is vaak dat ze iemand in hun nabijheid hebben zien overlijden op een wijze die ze zelf zeker niet willen. En dan begint de zoektocht naar 'wilsverklaringen'.

Talloze varianten van zulke wilsverklaringen worden aangeboden via het internet, zorginstellingen, sociale diensten, allerhande verenigingen enz. Veel van deze goedbedoelde documenten blijken echter niet rechtsgeldig. Mensen weten niet welke nu betrouwbare wilsverklaringen zijn of niet. Men ziet door het bos de bomen niet meer.

 

Vandaar dat Troostwoord je hierbij wil helpen. Op deze wijze kan men aan voorafgaande zorgplanning doen. Het opstellen van deze wilsverklaringen is een dynamisch (denk)proces op zich. Door dit samen met Troostwoord te doen, begrijpen dezen ook beter wat men later nog wel of niet meer wil ondergaan. Uiteraard kan men achteraf  i.f.v. de actualiteit je wilsverklaringen altijd aanpassen of zelfs opnieuw intrekken. 


Indien men nog wilsbekwaam en mondig is, heeft men deze wilsverklaringen uiteraard (nog) niet nodig: het volstaat om mondeling mee te delen wat men nog wel of niet wenst.

 

Met behulp van deze wilsverklaringen kan men dus aan ‘voorafgaande zorgplanning’ doen.

Er bestaan vier voorafgaande wilsverklaringen waarmee men de omstandigheden van het levenseinde zelf mee kan bepalen:

  1. de ‘negatieve’ wilsverklaring

  2. de wilsverklaring euthanasie

  3. de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

  4. de verklaring voor orgaandonatie

 

Bij elk van deze vier voorafgaande wilsverklaringen hoort een korte, praktische toelichting hoe men deze wilsverklaringen kan invullen.

 

Zoals hierboven vermeld bestaat er nog een vijfde wilsverklaring en deze betreft de lichaamsschenking aan de wetenschap. Hiervoor bestaat geen voorgedrukte wilsverklaring daar lichaamsschenking deel uitmaakt van een nalatenschap (“erfenis”). Dit wordt met een eigenhandig geschreven testament geregeld.

 

Het staat iedereen vrij om voorafgaande wilsverklaringen op te stellen. U bepaalt natuurlijk wat u wenst te regelen.

 

Drie van deze voorafgaande wilsverklaringen (wilsverklaring euthanasie, orgaandonatie en teraardebestelling) kunnen tevens geregistreerd worden bij de gemeente. De wilsverklaring met betrekking tot orgaandonatie kan geregistreerd worden via de gemeente en de huisarts, maar men kan dit ook zelf online regelen: www.mijngezondheid.be. Registratie is echter niet verplicht: de documenten zijn op zichzelf rechtsgeldig, maar het is een bijkomende (en kosteloze) manier om de wilsverklaringen bekend te maken.

 

Alle voorafgaande wilsverklaringen blijven onbeperkt geldig. Dit geldt ook voor de wilsverklaring inzake euthanasie die werd opgesteld (of herzien of herbevestigd) na 2 april 2020.

liefde

Wilsverklaring aanpassen

Zolang je nog wilsbekwaam bent en kunt schrijven en praten, kun je je wilsverzekering gewoon aanpassen. Dat is ook heel belangrijk om te doen, als je wensen in de loop der tijd veranderen. Schrijf 'm opnieuw, praat er met je naasten en huisarts over. En vergeet dan ook niet om de nieuwe versie op te laten nemen in je medische dossier. Zo hebben de belangrijkste personen rond jouw overlijden de meest recente informatie over jouw wensen.

Waarom je dat beter niet uitstelt:

Het is evident dat je die verklaringen alleen kunt opstellen als je daar mentaal nog toe in staat bent. Waarom zou je dus nog wachten, er is snel iets gebeurd. 

Indien je de zekerheid wil hebben dat je later enkel nog de zorg krijgt die je zelf zou aanvaarden, kan je vooraf een vertegenwoordiger aanwijzen. Een familielid, goede vriend, vertrouwenspersoon of hulpverlener, je kan zelf een vertegenwoordiger benoemen die later in jouw naam zal spreken wanneer je zelf je wil niet meer kan uiten. Het is belangrijk dat je vertegenwoordiger jouw wil duidelijk kan en durft uit te spreken tegenover de arts en het behandelende team, want zij zijn verplicht hiermee rekening te houden. Maar bedenk ook dat vertegenwoordiger zijn niet gemakkelijk is. Beslissen in iemands plaats kan emotioneel heel zwaar zijn.

Vulpen

Hoe begin ik eraan?

In een eerste gesprek kan je alle nodige informatie opvragen en spreken over wat jou bezighoudt en wat je bezorgdheden zijn. Het is zeker zinvol om vooraf als voorbereiding een lijstje op te stellen met wat je zeker wil bespreken. In volgende gesprekken kan het concreter worden en kan je indien gewenst de belangrijkste beslissingen op papier zetten.

Ik moedig je aan om tijdig na te denken over je toekomstige medische zorg. Dat wil zeggen dat je op voorhand stil staat bij de behandelingen die je net wel of niet meer wil krijgen, wensen betreffende je uitvaart, het al dan niet doneren van organen of afstaan van je lichaam aan de wetenschap…

Troostwoord werkt hiervoor op maat en individueel. Vraag gerust meer info.

bottom of page