top of page

Coaching rouw & verlies

Rouw en verlies doet pijn, je voelt je verlamd en verscheurd, je weet niet wanneer dit pijnlijke gevoel weggaat of hoe je met dit gevoel moet omgaan. Soms zelfs letterlijk fysiek en emotioneel. Het kan voelen als een heftige storm. Storm in je hoofd en lijf. Een storm kan onverwacht komen opzetten en je zo overweldigen dat je niet weet wat je overkomt. Soms wordt een storm voorspeld en kan je niet anders dan proberen jezelf er zo goed mogelijk op voor te bereiden. Niets is zo onvoorspelbaar als het weer. Net als bij rouw & verlies nadat je iets of iemand bent verloren wat dierbaar voor je is.

Bloem krans

Rouw & verlies, wat is dat en hoe ga je daarmee om zodra je daarmee te maken krijgt? In het begin voel je je verlamd en krijg je steun van de mensen om je heen. En dan ineens wordt het stil, anderen gaan door met het leven maar jouw leven staat nog stil bij het verdriet en gemis. Ook jaren na het verlies kun je nog geconfronteerd worden met rouw om het verlies.


Meestal denken wij bij rouw & verlies aan het verliezen van een dierbare. Maar je kunt ook rouwen na een ander groot verlies.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- Verlies van gezondheid door ziekte of ongeval
- Verlies van je relatie met je partner ( echtscheiding of afbreken van een partnerschap)
- Verlies van je baan en inkomen (ontslag, reorganisatie)
- Verlies van de hoop op een kind of miskraam
- Adoptie
- Verhuizing
- Verlies van een huisdier waaraan je gehecht was.
- Verlies van vrijheid door het krijgen van een kind met problemen of een beperking
- Verlies van een toekomstdroom
- Rouw bij dementie


Een verlies is ingrijpend en daarom is er tijd nodig om het verlies te verwerken. Eenieder doet dat op zijn eigen manier en kan voor een ieder anders ervaren worden. Rouwen is voor veel mensen een intense en moeilijke periode in hun leven.

 

Bij Troostwoord begeleid ik volwassenen en kinderen die te maken hebben met een (aankomend) verlies en die behoefte hebben aan een luisterend oor en willen terug kijken naar wat gebeurd is en vooruit willen kijken hoe hun leven weer in te richten. Ik help je om verbindingen in je leven weer te herstellen en betekenis te geven aan je verlies. Hoe een traject eruit ziet hangt af van wat bij jou past en welke wensen jij hebt. Geen enkel rouwproces loopt volgens een vaste volgorde, dit staat in verbinding met de persoon wie jij bent.

De meerwaarde van rouwcoaching is dat je ondersteund wordt en er echt naar jou geluisterd wordt. In ons leven zoeken we ondersteuning voor verschillende situaties: een trouwplanner, een loopbaanbegeleider, een geboortecoach, fitness trainer, …
Waarom zou je in een periode waarin alles davert en beeft niet iemand ter ondersteuning nemen? Uit eigen ervaring heb ik feeling met wat verlies met een mens doet. Als rouwcoach leid ik je mee door de uitdagingen en valkuilen waar je voor staat. Studie toont aan dat coaching mensen naar een hogere levenskwaliteit brengt en meer innerlijke verrijking geeft.

Je kan de andere kant uitkijken, je kan proberen je gevoelens te negeren, maar weet dat dat veel energie zal vragen. Vroeg of laat zal jouw verdriet je inhalen en dan zal er een prijs betaald moeten worden, mentaal en/of fysiek. Wanneer je de confrontatie met je rouwproces aangaat, het durft vast te pakken en er mee aan de slag gaat, dan zal er een verandering plaatsvinden binnen in jou maar ook buiten jou. Je zal de diepere betekenis van het leven ontdekken en zo dichter bij je ware zelf komen. Ik vond een grote kracht en zingeving in mezelf net door mijn verlies.

shutterstock_2119057562.jpg

Waarover gaat rouw & verlies coaching?

Rouwcoaching gaat over vertellen en gehoord worden, laten zien en gezien worden. Het gaat over vertragen en in stilte gaan om zo beter te kunnen horen wat je nodig hebt. Het gaat over jezelf terug heruitvinden na een gevoel alsof je in 1000 stukjes bent gebroken. Het gaat over je hart terug in verbinding laten komen met je hoofd. Het gaat over jezelf graag zien en voor jezelf leren zorgen Het gaat over nu, korte termijn, over jouw toekomst en wat je mogelijkheden kunnen zijn. Het gaat over die brok emoties te kunnen ontwarren en te zien wat het jou vertelt. Het gaat over jou tools geven om de kracht te vinden in jouw verlies. Het gaat over jouw hand vast te pakken en doorheen de mist te leiden. Rouwcoaching gaat over investeren in jezelf.


In rouw- en verliescoaching sta jij centraal. Het gaat voornamelijk over de vragen ‘wat betekent dit verlies voor jou?’ en ‘wie ben jij zonder de ander?’ Het gaat ook over je gevoelswereld en de vergroting van je bewustwording. We gaan kijken naar het kluwen aan gevoelens en emoties. Wat willen ze vertellen, wat hebben ze nodig, wat heb jij nodig? Door ze te ontleden krijg je een helderder beeld. Je leert ze beter begrijpen, waardoor het duidelijker wordt welke stukjes van jou zijn en welke van de ander.

Rouw & verliescoaching is iets voor jou als je...

- het gevoel hebt dat je je isoleert

- je afvraagt wat het nu nog is van het leven

- angstig bent dat je je nooit meer beter zal voelen

- geen uitleg kan geven aan je emoties

- het gevoel hebt dat je nergens met je verdriet terecht kan

- met een gevoel van tekortkoming of schuldgevoel zit

- een zeer grote vermoeidheid en leegte voelt

- merkt dat je steeds de gebeurtenissen van het verlies blijft herhalen in je gedachten

- bang bent om het verdriet toe te laten

- vergeetachtig bent

- angstig bent om je dierbare te vergeten

- angstig bent omdat je geen controle meer hebt over jouw gevoelens

- het gevoel hebt dat jouw emoties je leven bepalen

- merkt dat je relaties onder jouw verdriet lijden

- denkt dat jouw verdriet niet van tel is

- op professioneel vlak merkt dat je niet meer mee kan

- merkt dat je je niet meer kan openstellen

- een innerlijke strijd voert omdat een schuldgevoel je belemmert je leven terug op te pikken

fysieke problemen ondervindt door je verdriet

Wat ik hierboven heb benoemd zijn allemaal normale reacties op een verliessituatie die een grote impact heeft op jou.

droge planten

Voor wie?

Voor alle kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die hulp nodig hebben om terug meer in zichzelf te kunnen zijn na trauma, verlies, rouw bij grote angst, onrust, stress, boosheid

bottom of page