top of page

Kinderen en rouw.... en het nieuwe schooljaar.

Kinderen die rouwen kunnen een breed scala aan gevoelens ervaren, vergelijkbaar met volwassenen. Deze gevoelens kunnen variëren afhankelijk van de leeftijd van het kind, de relatie tot de overledene en de omstandigheden van het verlies. Enkele veelvoorkomende gevoelens die kinderen kunnen ervaren bij rouw zijn:

 1. Verdriet: Dit is een van de meest voorkomende gevoelens bij rouw. Kinderen kunnen verdrietig zijn omdat ze de persoon missen en zich bewust worden van hun afwezigheid.

 2. Verwarring: Kinderen kunnen moeite hebben om de concepten rond de dood en verlies te begrijpen, vooral op jonge leeftijd. Dit kan leiden tot verwarring over waar de persoon naartoe is gegaan.

 3. Angst: Het verlies van een dierbare kan angsten oproepen bij kinderen. Ze kunnen zich zorgen maken dat anderen die belangrijk voor hen zijn ook kunnen verdwijnen.

 4. Woede: Kinderen kunnen boos zijn over het verlies en gevoelens van onrechtvaardigheid. Soms kunnen ze zelfs boos zijn op de overledene.

 5. Schuldgevoel: Kinderen kunnen zich schuldig voelen over dingen die ze hebben gezegd of gedaan voor het overlijden. Ze kunnen denken dat ze op de een of andere manier verantwoordelijk zijn.

 6. Eenzaamheid: Het verlies van een geliefde kan gevoelens van eenzaamheid versterken.

 7. Ontkenning: Vooral bij jongere kinderen kan ontkenning een manier zijn om met de werkelijkheid om te gaan. Ze kunnen verwachten dat de persoon binnenkort weer zal terugkeren.

 8. Leegte: Het verlies kan een gevoel van leegte achterlaten in het leven van een kind, wat kan leiden tot gevoelens van gemis en een gebrek aan betekenis.

Om kinderen te helpen met deze complexe emoties, hier zijn enkele tips:

 1. Open communicatie: Creëer een open sfeer waarin kinderen zich comfortabel voelen om hun gevoelens te uiten en vragen te stellen.

 2. Luisteren: Luister actief naar wat ze te zeggen hebben zonder oordeel. Laat hen weten dat hun gevoelens geldig zijn.

 3. Geef uitleg op hun niveau: Afhankelijk van hun leeftijd, geef eenvoudige en eerlijke uitleg over wat er is gebeurd.

 4. Creëer rituelen: Rituelen kunnen kinderen helpen om het verlies te begrijpen en ermee om te gaan. Denk aan herdenkingsrituelen of het maken van herinneringen.

 5. Geef geruststelling: Bevestig dat het normaal is om verschillende emoties te voelen en dat het oké is om te rouwen.

 6. Wees geduldig: Rouw heeft geen vast tijdschema. Wees geduldig en geef het kind de tijd die ze nodig hebben om te herstellen.

 7. Professionele hulp: Als het kind extreem worstelt met rouw, overweeg dan om professionele hulp te zoeken, zoals kindertherapie.

Wat betreft het nieuwe schooljaar dat start, kan dit een extra uitdaging zijn voor kinderen die rouwen. Hier zijn enkele tips om hiermee om te gaan:

 1. Communiceer met de school: Informeer de school over het verlies en de emotionele toestand van het kind. Dit stelt hen in staat om passende ondersteuning te bieden.

 2. Stel een ondersteuningsplan op: Werk samen met de school om een plan op te stellen om het kind te ondersteunen bij de overgang naar het nieuwe schooljaar.

 3. Zorg voor continuïteit: Houd zoveel mogelijk vast aan routines en stabiliteit om het kind te helpen zich veilig en ondersteund te voelen.

 4. Stel een vertrouwenspersoon in: Als het kind zich ongemakkelijk voelt in de klas, kan het helpen om een vertrouwenspersoon op school aan te wijzen waar ze terechtkunnen.

 5. Houd de communicatie open: Blijf regelmatig communiceren met het kind over hoe het zich voelt op school en hoe de ervaring is.

 6. Bied flexibiliteit: Als het kind behoefte heeft aan pauzes of aanpassingen op school, bespreek dan de mogelijkheid hiervan met de leraren.

 7. Betrek medestudenten: Als het kind zich daar prettig bij voelt, kan het nuttig zijn om medestudenten te informeren zodat ze begrip kunnen tonen.

 8. Zorg voor emotionele ondersteuning: Bied een veilige ruimte waarin het kind zijn of haar emoties kan uiten.

Het is belangrijk om aan te passen aan de specifieke behoeften van het kind en hen te ondersteunen op een manier die voor hen het meest comfortabel en effectief is.0 opmerkingen

Comments


bottom of page